IPTV Tutorials How TOs... Tutorial Videos... ALL for FREE By ExYU Team Freedom over censorship truth over narrative.

IPTV Tutorials How TOs... Tutorial Videos... ALL for FREE By ExYU Team Freedom over censorship truth over narrative.

IPTV tutorijale vam donosi:
ExYU Team
Nabavite BESPLATNI 24h IPTV test na sajtu našeg Sponsora!
Questions with answers and instructions for uninterrupted
viewing of IPTV channels
BuzzTV
ANIMAL-Host LTD
Niste sigurni odakle da počnete?

1.
Uređaj za IPTV

Koji mi uređaj treba? Pratite ovaj Link:
Gledanje IPTV-a (hardver)

- ExYU Team vam
UVIJEK PREPORUČUJE MAG Linux Uređaje.

Nabavite svoj kod vašeg lokalnog trgovca.
Po mogućnosti Noviju verziju sa 4K Podrškom za najbolje i najjače rezultate.
a). Kompatibilni TV je potreban za 4K HDR video prikaz (4K HDR video playback).
b). TV ili kućno kino (home theatre) koje podržava Dolby Digital Plus™ je takođe potrebno za ovu opciju da potpuno funkcioniše.
2.
Softver - Program

OK. Uređaj već imam, ali koji je po vama najbolji:
SOFTVER?

3.
Uputstva za vaš uređaj

Za dodatna uputstva kako postaviti IPTV liniju na vaš Uređaj ili Softver,
idite u
Glavni Menu i kliknite na:
Instrukcije - Po uređajima
te potražite svoj Uređaj u listi.

4.
Lista kanala

Detaljnija lista kanala za svaki server koji naš Sponzor nudi možete pronaći na ovom linku:
Lista kanala
5.
Besplatan 24 test

Zatražite BESPLATNI 24H TEST prije kupovine.

6.
(Opciono)

REGISTRUJ SE
za
INSTANT 10% popusta na prvu kupnju,
te i do
30% na SVAKU sledeću obnovu!

NE PROPUSTI PRILIKU !
SAMO LionTV server!
7.
Kupovina

Napravite konačnu kupovinu na SHOP stranici našeg Sponzora
gdje su
ponude za SVE servere koje nude
ili (
opciono)
za kupce LionTV servera
idite u svoj MEMBERS area i tamo izvršite kupovinu
KORIŠTENJEM POPUSTA KOJI SAMO ČLANOVI MOGU !

8.
Isporuka

Molimo sačekajte oko 30min (24h max.) dok Vaš Provajder ne procesira narudžbu,
nakon čega ćete dobiti vašu liniju.
👍 👌

9.
UŽIVAJTE 100% ;-)

1.

Device for IPTV

What device do I need? Use this Link:

Gledanje IPTV-a (hardware)

 

- ExYU Team ALWAYS RECOMMENDS

MAG Linux Devices to you.

 

Get yours at your local retailer.

Preferably a newer version with 4K support for the best and strongest results.

a). A compatible TV is required for 4K HDR video playback.

b). A TV or home theater that supports Dolby Digital Plus™ is also required for this option to work fully.

2.

Softvare - program

OK. I have a device, but which one do you think is the best:

SOFTWARE.

 

3.

Instructions

For additional instructions on how to set up an IPTV line on your Device or Software,

go to Main Menu and click on:

Instrukcije - Po uređajima (Instructions - By device used)

and search for your Device in the list.

 

4.

Channel list

Check a detailed list of channels for each server our Sponsors offer on this link:

Channel List

5.

FREE 24H test

Request a FREE 24H TEST before purchasing.

 

6.

(Optional)

 REGISTER for an INSTANT 10% discount on your first purchase,

and up to 30% on EVERY next renewal!

 

DO NOT MISS THE OPPORTUNITY!

LionTV Server ONLY!

 

7.

Purchase

Make your final purchase on our Sponsors SHOP page

or (optional)

if You are LionTV server customer,

You go can to our Sponsors Website and head over to MEMBERS area and make a purchase there

USING DISCOUNTS THAT ONLY MEMBERS CAN !

 

8.

Delivery

Please wait while The IPTV Provider processes your order,

after which you will receive your line.

Thank you.

 

9.

ENJOY 100%


How to set IPTV on BuzzTV?

BuzzTV is packaged in a simple-looking black box, but it looks clean and moderately detailed. At the top of the box you will see BuzzTV written in the middle of the space. All sides of the box are black and below that you will see all the features of the product as well as the contents of the package. BuzzTV comes with a built-in Android operating system, and can also be used as a STB emulator.

BuzzTV IPTV

The BuzzTV Setup Box can also be used with the M3U playlist. You can download an app from the Google Play Store, such as GSE or the Perfect Player app.

Features of BuzzTV

BuzzTV runs the Android OS, so you assume it has more benefits than classic Linux set-top boxes. You can take advantage and experience a million additional apps on the Google App Store, and they include some of your favorite media playback apps, like KODI, Plex, and others.

BuzzTV also features high-quality specifications compared to other IPTV Boxes available on the market, so you can be sure that their device won’t fail or become obsolete soon. BuzzTV is also recognized as a device for fast channel change, as well as the best device that offers 4K quality ultra high definition images, which is the standard that comes with this device.

BuzzTV offers you the best TV experience through its simple interface and ultra-fast channel switching. They also support popular features like Catch Up TV and more.

How to Set IPTV on BuzzTV

Step 1: In the main menu, click on "Settings" as shown in the image below.

  • BuzzTV - Step:1

Step 2: Now click on Servers and go to the next step.

  • BuzzTV - Step: 2

Step 3: Now you need to insert your "Server URL" as well as add a name (it can be any name you want) and click "Connect". You can also use the username and password from your M3U playlite and connect to your IPTV servers by clicking on the Use Credentials box, however, connecting to the servers via the MAG portal is much easier.


Note that the server URL is provided by your IPTV distributor, and the mac address of your device must be registered on the IPTV provider's server.

  • BuzzTV - Step: 3

Step 4: After clicking "Connect", the channels will appear immediately and you can click on any channel and start the stream.

  • BuzzTV - Step: 4

Kako postaviti IPTV na BuzzTV?

BuzzTV je upakovan u crnu kutiju jednostavnog izgleda, ali izgleda čisto i umjereno detaljno. Na vrhu okvira vidjet ćete BuzzTV napisan u sredini prostora. Sve strane kutije su crne i ispod toga vidjet ćete sve karakteristike proizvoda, kao i sadržaj paketa. BuzzTV dolazi s ugrađenim Android operativnim sistemom, a može se koristiti i kao STB emulator.

BuzzTV IPTV

Setup Box BuzzTV-a takođe se može koristiti sa M3U playlistom. Možete preuzeti aplikaciju iz trgovine Google Play, kao što je GSE ili aplikacija Perfect Player.

Karakteristike BuzzTV

BuzzTV pokreće Android OS, pa pretpostavljate da ima više koristi od klasičnih Linux set-top box-ova. Možete iskoristiti i iskusiti milion dodatnih aplikacija na Google App Storeu, a one uključuju neke od omiljenih aplikacija za reprodukciju medija, poput KODI, Plex i drugih.

BuzzTV također predstavlja specifikacije visokog kvaliteta u usporedbi s drugim IPTV Box-ovima koje su dostupne na tržištu, tako da možete biti sigurni da njihov uređaj neće podbaciti niti uskoro zastariti. BuzzTV je takođe prepoznat kao uređaj za brzu promenu kanala, kao i najbolji uređaj koji nudi 4K kvalitet ultra visoke definicije slike, što je standard koji dolazi s ovim uređajem.

BuzzTV vam nudi najbolje TV iskustvo putem svog jednostavnog sučelja i ultra-brzog prebacivanja kanala. Oni takođe podržavaju popularne funkcije poput Catch Up TV-a i još mnogo toga.

Kako postaviti IPTV na BuzzTV

Korak 1: U glavnom izborniku kliknite na "Settings" kao što je prikazano na donjoj slici.

  • BuzzTV - Step: 1

Korak 2: Sada kliknite na "Servers" i prijeđite na sljedeći korak.

  • BuzzTV - Step: 2

Korak 3: Sada morate umetnuti svoj "Server URL", kao i dodati ime (to može biti bilo koje ime koje želite) i kliknuti na "Connect". Također možete koristiti korisničko ime i lozinku iz vašeg M3U playlite i povezati se sa svojim IPTV poslužiteljima klikom na okvir "Use Credentials", međutim, povezivanje s poslužiteljima putem MAG portala je puno jednostavnije.


Imajte na umu da URL servera pruža vaš distributer IPTV-a, a mac adresa vašeg uređaja mora biti registrovana na serveru IPTV dobavljača.

  • BuzzTV - Step: 3

Korak 4: Nakon klika na "Connect", kanali će se odmah pojaviti i možete kliknuti na bilo koji kanal i pokrenuti stream.

  • BuzzTV - Step: 4

USA flag
Buzztv XPL3000 - Change Portal URL (Video)

ExYU flag
Buzztv XPL3000 - Kako promijeniti Portal URL (Video)

USA flag
Buzztv XR4000 / XRS4000 - How To Add Portal

ExYU zastava
Buzztv XR4000 / XRS4000 - Kako dodati Portal

USA flag
Buzztv XR4000 - Select Channel Category
Remove Categories you don't need

ExYU zastava
Buzztv XR4000 - Ostavite Channel kategorije (Category)
Odstranite kategorije koje ne želite na vašoj iptv listi

USA flag
Buzztv XPL3000 - One TV channel does NOT work, while most does?
How To Change Player in Buzztv App

ExYU zastava
Buzztv XPL3000 - Jedan TV kanal NE RADI dok većina radi?
Kako promijeniti Player u Buzztv App

USA flag
Buzztv XR4000 or XRS4000 - Simple Recording
(Now or Schaduled)

ExYU zastava
Buzztv XR4000 or XRS4000 - Kako snimiti Live TV kanal
(Uživo ili u određeno vrijeme)


* All instructions are for information only. ExYU IPTV Team is not responsible for their use or misinterpretation.
*Sva uputstva su informativnog karaktera. ExYU IPTV Team ne odgovara za njihovo korištenje ni pogrešno tumačenje istih.