IPTV Tutorials How TOs... Tutorial Videos... ALL for FREE By ExYU Team Freedom over censorship truth over narrative.

IPTV Tutorials How TOs... Tutorial Videos... ALL for FREE By ExYU Team Freedom over censorship truth over narrative.

IPTV tutorijale vam donosi:
ExYU Team
Nabavite BESPLATNI 24h IPTV test na sajtu našeg Sponsora!
Questions with answers and instructions for uninterrupted
viewing of IPTV channels

IPTV  &  AppleTV / iOS
ANIMAL-Host LTD
Niste sigurni odakle da počnete?

1.
Uređaj za IPTV

Koji mi uređaj treba? Pratite ovaj Link:
Gledanje IPTV-a (hardver)

- ExYU Team vam
UVIJEK PREPORUČUJE MAG Linux Uređaje.

Nabavite svoj kod vašeg lokalnog trgovca.
Po mogućnosti Noviju verziju sa 4K Podrškom za najbolje i najjače rezultate.
a). Kompatibilni TV je potreban za 4K HDR video prikaz (4K HDR video playback).
b). TV ili kućno kino (home theatre) koje podržava Dolby Digital Plus™ je takođe potrebno za ovu opciju da potpuno funkcioniše.
2.
Softver - Program

OK. Uređaj već imam, ali koji je po vama najbolji:
SOFTVER?

3.
Uputstva za vaš uređaj

Za dodatna uputstva kako postaviti IPTV liniju na vaš Uređaj ili Softver,
idite u
Glavni Menu i kliknite na:
Instrukcije - Po uređajima
te potražite svoj Uređaj u listi.

4.
Lista kanala

Detaljnija lista kanala za svaki server koji naš Sponzor nudi možete pronaći na ovom linku:
Lista kanala
5.
Besplatan 24 test

Zatražite BESPLATNI 24H TEST prije kupovine.

6.
(Opciono)

REGISTRUJ SE
za
INSTANT 10% popusta na prvu kupnju,
te i do
30% na SVAKU sledeću obnovu!

NE PROPUSTI PRILIKU !
SAMO LionTV server!
7.
Kupovina

Napravite konačnu kupovinu na SHOP stranici našeg Sponzora
gdje su
ponude za SVE servere koje nude
ili (
opciono)
za kupce LionTV servera
idite u svoj MEMBERS area i tamo izvršite kupovinu
KORIŠTENJEM POPUSTA KOJI SAMO ČLANOVI MOGU !

8.
Isporuka

Molimo sačekajte oko 30min (24h max.) dok Vaš Provajder ne procesira narudžbu,
nakon čega ćete dobiti vašu liniju.
👍 👌

9.
UŽIVAJTE 100% ;-)

1.

Device for IPTV

What device do I need? Use this Link:

Gledanje IPTV-a (hardware)

 

- ExYU Team ALWAYS RECOMMENDS

MAG Linux Devices to you.

 

Get yours at your local retailer.

Preferably a newer version with 4K support for the best and strongest results.

a). A compatible TV is required for 4K HDR video playback.

b). A TV or home theater that supports Dolby Digital Plus™ is also required for this option to work fully.

2.

Softvare - program

OK. I have a device, but which one do you think is the best:

SOFTWARE.

 

3.

Instructions

For additional instructions on how to set up an IPTV line on your Device or Software,

go to Main Menu and click on:

Instrukcije - Po uređajima (Instructions - By device used)

and search for your Device in the list.

 

4.

Channel list

Check a detailed list of channels for each server our Sponsors offer on this link:

Channel List

5.

FREE 24H test

Request a FREE 24H TEST before purchasing.

 

6.

(Optional)

 REGISTER for an INSTANT 10% discount on your first purchase,

and up to 30% on EVERY next renewal!

 

DO NOT MISS THE OPPORTUNITY!

LionTV Server ONLY!

 

7.

Purchase

Make your final purchase on our Sponsors SHOP page

or (optional)

if You are LionTV server customer,

You go can to our Sponsors Website and head over to MEMBERS area and make a purchase there

USING DISCOUNTS THAT ONLY MEMBERS CAN !

 

8.

Delivery

Please wait while The IPTV Provider processes your order,

after which you will receive your line.

Thank you.

 

9.

ENJOY 100%


USA flag
Table of Content:

iOS

Some iOS apps are also available on Android, such as the GSE app or the IPTV Smarters app, and we’ll mention some of the great apps you can use on the iOS platform.

ExYU flag
Sadržaj strane:

iOS

Neke iOS aplikacije su takođe dostupne na Androidu, kao što su GSE aplikacija ili IPTV Smarters aplikacija, a spomenut ćemo neke od sjajnih aplikacija koje možete koristiti na iOS platformi.
"AppleTV" & iOS
apps
Apple TV

"rIPTV"
App

How to setup IPTV on iOS using rIPTV?


With the help of this application, you can enjoy all your multimedia content on a single device in a single application. rIPTV brings streaming and on-demand television to your iOS device. Intuitive and easy to use. What is Internet streaming?


Oficijeni rIPTV WebSite:

https://riptvapp.com/press.html

rIPTV app

This application works on iPhone, iPad, iPod Touch, and Last Generation Apple Tv.


Main features of rIPTV


 • Turn your iOS device into a portable TV and watch your favorite channels and on-demand movies anywhere you go
 • Multiple IPTV playlists
 • iPad Multitasking support
 • Infinite channel scrolling
 • Channel Icons
 • Auto Group Channel
 • Upload and refresh playlists without reload
 • Easy to use beautiful interface
 • Play all file not only live streaming
 • Enjoy EPG (Electronic Program Guide) on all your channel
 • Play/Pause Live Tv
 • Video Scrolling
 • Enjoy information about live programs and on-demand movies or tv series
 • Movies description and information based on the most popular database on the web (IMDB)
 • Choose what you want to see before watching it: enjoy rating and movie trailers
 • Based on VLC
 • Favourite Channels
 • Enjoy 3D Touch Functions on supported devices
 • Use Today Widget
 • Add remember : never lose your favourite events
 • Find your program directly on Spotlight
 • Support iOS9 +

How to setup IPTV on rIPTV app

Step 1: Start by clicking on the "+" button on the middle of the screen and click on "Load from playlist"

rIPTV app Step 1.

Step 2: Now on the first field insert a name for your Playlist and on the second field insert your M3U URL and then click on "Save". What is M3U?

rIPTV app Step 2.

Step 3: After inserting the M3U URL you can see a "Loading" sign and after the loading is finished you can start watching your IPTV channels on your iOS device.

rIPTV app Step 3.

Step 4: Enjoy


"rIPTV"
aplikacija

Kako postaviti IPTV na iOS koristeći rIPTV?


Uz pomoć ove aplikacije možete uživati u svim svojim multimedijalnim sadržajima na jednom uređaju u jednoj aplikaciji. rIPTV donosi streaming i televiziju na zahtjev na vaš iOS uređaj. Intuitivan i jednostavan za korištenje. Šta je Internet streaming?


Oficijeni rIPTV WebSite:

https://riptvapp.com/press.html

rIPTV app

Ova aplikacija radi na iPhone, iPad, iPod Touch i Apple TV-u posljednje generacije.


Glavne karakteristike rIPTV-a


 • Pretvorite svoj iOS uređaj u prijenosni TV i gledajte svoje omiljene kanale i filmove na zahtjev gdje god da idete
 • Više IPTV lista za reprodukciju
 • iPad podrška za više zadataka
 • Beskonačno skrolovanje kanala
 • Ikone kanala
 • Automatski grupni kanal
 • Otpremite i osvježite liste za reprodukciju bez ponovnog učitavanja
 • Jednostavan za korištenje prelijep interfejs
 • Reproducirajte sve datoteke ne samo prijenos uživo
 • Uživajte u EPG-u (elektronski programski vodič) na svim svojim kanalima
 • Pusti/pauziraj TV uživo
 • Pomicanje videa
 • Uživajte u informacijama o programima uživo i filmovima ili TV serijama na zahtjev
 • Opis filmova i informacije zasnovane na najpopularnijoj bazi podataka na webu (IMDB)
 • Odaberite ono što želite vidjeti prije nego što ga pogledate: uživajte u ocjenama i trejlerima filmova
 • Bazirano na VLC-u
 • Omiljeni kanali
 • Uživajte u 3D Touch funkcijama na podržanim uređajima
 • Koristite danas Widget
 • Dodajte zapamtite: nikada ne gubite svoje omiljene događaje
 • Pronađite svoj program direktno na Spotlight
 • Podrška za iOS9+

Kako podesiti IPTV na rIPTV aplikaciji

Korak 1: Počnite klikom na dugme "+" na sredini ekrana i kliknite na "Load from playlist"

rIPTV app Step 1.

Korak 2: Sada u prvo polje unesite naziv za vašu listu za reprodukciju (m3u Playlist), a u drugo polje unesite svoj M3U URL i kliknite na "Save". Šta je M3U?

rIPTV app Step 2.

Korak 3: Nakon umetanja M3U URL-a možete vidjeti znak "Loading" (Učitavanje) i nakon što je učitavanje završeno možete početi gledati svoje IPTV kanale na svom iOS uređaju.

rIPTV app Step 3.

Korak 4: Uživajte


IPTV Smarters

How to setup IPTV on iOS using IPTV Smarters app?


IPTV Smarters is another IPTV Application for iOS. It offers login using Xtream Codes that provides the facility to watch Live TV, VOD, Series & TV Catch Up on iOS Devices (Mobiles, iOS Boxes,etc.).

IPTV Smarters app

This application works on iPhone, iPad, iPod Touch, and Last Generation Apple Tv.


Main features of IPTV Smarters


 • Live TV, Movies, Series & TV Catchup Streaming
 • Support: EPG
 • Parental Control Integrated for each category
 • Built-in powerful player
 • Support: Adding External Players
 • Attractive & Impressive User-Friendly Layout and More
 • Support: Dynamic language switching etc.

Please note, you will need to enter your: Username, Password and Server URL that is provided by your IPTV service provider.


How to setup IPTV on IPTV Smarters app

Step 1: Start by downloading IPTV Smarters app from the Apple Store through this URL:

https://apps.apple.com/us/app/smarters-player-lite/id1628995509

and install the app on your iOS device.


Step 2: Open the app once downloaded.


Step 3: In this step, in the first box, select any name you want. On the second and third box, enter the Username and the Password of your M3U line and the server URL which can also be found on your M3U line.

How to set up IPTV with Smarters app on iOS - Step 1

Step 4: Now Click on LOGIN to proceed to the next section.


Step 5: Now click on the Settings icon as depicted in the image via a red arrow.

How to set up IPTV with Smarters app on iOS - Step 2

Step 6: Now you must select the General Settings and proceed to the next section.

How to set up IPTV with Smarters app on iOS - Step 3

Step 7: Now you must click on the AutoStart on Bootup and then click on the SAVE CHANGES.

How to set up IPTV with Smarters app on iOS - Step 4

Step 8: Now click on Live TV icon as depicted in the image via a red arrow.

How to set up IPTV with Smarters app on iOS - Step 5

Step 8: Now you must select the channel group that you want to watch and proceed to the next section.

How to set up IPTV with Smarters app on iOS - Step 6

Step 8: Now you must click on the channel name and then double click on the small screen to turn into full screen as the final step.

PROTECTED CONTENT!

Available for subscribers of our Sponsor.


IPTV Smarters

Kako postaviti IPTV na iOS pomoću aplikacije IPTV Smarters?


IPTV Smarters je još jedna IPTV aplikacija za iOS. Nudi prijavu pomoću Xtream kodova koji pružaju mogućnost gledanja TV-a uživo, VOD-a, serija i TV Catch Up na iOS uređajima (mobilni uređaji, iOS kutije, itd.).

IPTV Smarters app

Ova aplikacija radi na iPhone, iPad, iPod Touch i Apple TV-u posljednje generacije.


Glavne karakteristike rIPTV-a


 • TV uživo, filmovi, serije i TV Catchup (vraćanje unazad)
 • Podrška: EPG
 • Roditeljska kontrola Integrisana za svaku kategoriju
 • Ugrađen moćan plejer
 • Podrška: Dodavanje vanjskih plejera
 • Atraktivan i impresivan izgled prilagođen korisniku i više
 • Podrška: Dinamičko prebacivanje jezika itd.

Imajte na umu da ćete morati da unesete svoje: Korisničko ime, Lozinka i URL servera koji vam daje vaš IPTV provajder.


Kako podesiti IPTV na IPTV Smarters aplikaciji

Korak 1: Započnite preuzimanjem aplikacije IPTV Smarters iz Apple Store-a putem ove URL adrese:

https://apps.apple.com/us/app/smarters-player-lite/id1628995509

i instalirajte aplikaciju na svoj iOS uređaj.


Korak 2: Otvorite aplikaciju nakon preuzimanja.


Korak 3: U ovom koraku, u prvom polju, odaberite bilo koje ime koje želite. U drugom i trećem polju unesite Korisničko ime (username) i Lozinku (Password) vaše M3U linije i URL servera koji se također može naći na vašoj M3U liniji.

Kako postaviti IPTV sa Smarters app na iOS - Korak 1

Korak 4: Sada kliknite na LOGIN da pređete na sljedeći odjeljak.


Korak 5: Sada kliknite na ikonu "Settings" (postavke) kao što je prikazano na slici preko crvene strelice.

Kako postaviti IPTV sa Smarters app na iOS - Korak 2

Korak 6: Sada morate odabrati General Settings i nastaviti na sljedeći odjeljak.

Kako postaviti IPTV sa Smarters app na iOS - Korak 3

Korak 7: Sada morate kliknuti na AutoStart on Bootup, a zatim kliknite na „SAVE CHANGES.

Kako postaviti IPTV sa Smarters app na iOS - Korak 4

Korak 8: Sada kliknite na ikonu Live TV kao što je prikazano na slici preko crvene strelice.

Kako postaviti IPTV sa Smarters app na iOS - Korak 5

Step 8: Sada morate odabrati grupu kanala koju želite gledati i preći na sljedeći odjeljak.

Kako postaviti IPTV sa Smarters app na iOS - Korak 6

Step 8: Sada morate kliknuti na naziv kanala, a zatim dvaput kliknuti na mali ekran da biste se se prebacili u cijeli ekran kao posljednji korak.

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ!

Dostupno SAMO za pretplatnike našeg Sponzora.* All instructions are for information only. ExYU IPTV Team is not responsible for their use or misinterpretation.
*Sva uputstva su informativnog karaktera. ExYU IPTV Team ne odgovara za njihovo korištenje ni pogrešno tumačenje istih.
Uloguj se