IPTV Tutorials How TOs... Tutorial Videos... ALL for FREE By ExYU Team Freedom over censorship truth over narrative.

IPTV Tutorials How TOs... Tutorial Videos... ALL for FREE By ExYU Team Freedom over censorship truth over narrative.

IPTV tutorijale vam donosi:
ExYU Team
Nabavite BESPLATNI 24h IPTV test na sajtu našeg Sponsora!
Questions with answers and instructions for uninterrupted
viewing of IPTV channels

IPTV  &  AppleTV / iOS
ANIMAL-Host LTD
Niste sigurni odakle da počnete?

1.
Uređaj za IPTV

Koji mi uređaj treba? Pratite ovaj Link:
Gledanje IPTV-a (hardver)

- ExYU Team vam
UVIJEK PREPORUČUJE MAG Linux Uređaje.

Nabavite svoj kod vašeg lokalnog trgovca.
Po mogućnosti Noviju verziju sa 4K Podrškom za najbolje i najjače rezultate.
a). Kompatibilni TV je potreban za 4K HDR video prikaz (4K HDR video playback).
b). TV ili kućno kino (home theatre) koje podržava Dolby Digital Plus™ je takođe potrebno za ovu opciju da potpuno funkcioniše.
2.
Softver - Program

OK. Uređaj već imam, ali koji je po vama najbolji:
SOFTVER?

3.
Uputstva za vaš uređaj

Za dodatna uputstva kako postaviti IPTV liniju na vaš Uređaj ili Softver,
idite u
Glavni Menu i kliknite na:
Instrukcije - Po uređajima
te potražite svoj Uređaj u listi.

4.
Lista kanala

Detaljnija lista kanala za svaki server koji naš Sponzor nudi možete pronaći na ovom linku:
Lista kanala
5.
Besplatan 24 test

Zatražite BESPLATNI 24H TEST prije kupovine.

6.
(Opciono)

REGISTRUJ SE
za
INSTANT 10% popusta na prvu kupnju,
te i do
30% na SVAKU sledeću obnovu!

NE PROPUSTI PRILIKU !
SAMO LionTV server!
7.
Kupovina

Napravite konačnu kupovinu na SHOP stranici našeg Sponzora
gdje su
ponude za SVE servere koje nude
ili (
opciono)
za kupce LionTV servera
idite u svoj MEMBERS area i tamo izvršite kupovinu
KORIŠTENJEM POPUSTA KOJI SAMO ČLANOVI MOGU !

8.
Isporuka

Molimo sačekajte oko 30min (24h max.) dok Vaš Provajder ne procesira narudžbu,
nakon čega ćete dobiti vašu liniju.
👍 👌

9.
UŽIVAJTE 100% ;-)

1.

Device for IPTV

What device do I need? Use this Link:

Gledanje IPTV-a (hardware)

 

- ExYU Team ALWAYS RECOMMENDS

MAG Linux Devices to you.

 

Get yours at your local retailer.

Preferably a newer version with 4K support for the best and strongest results.

a). A compatible TV is required for 4K HDR video playback.

b). A TV or home theater that supports Dolby Digital Plus™ is also required for this option to work fully.

2.

Softvare - program

OK. I have a device, but which one do you think is the best:

SOFTWARE.

 

3.

Instructions

For additional instructions on how to set up an IPTV line on your Device or Software,

go to Main Menu and click on:

Instrukcije - Po uređajima (Instructions - By device used)

and search for your Device in the list.

 

4.

Channel list

Check a detailed list of channels for each server our Sponsors offer on this link:

Channel List

5.

FREE 24H test

Request a FREE 24H TEST before purchasing.

 

6.

(Optional)

 REGISTER for an INSTANT 10% discount on your first purchase,

and up to 30% on EVERY next renewal!

 

DO NOT MISS THE OPPORTUNITY!

LionTV Server ONLY!

 

7.

Purchase

Make your final purchase on our Sponsors SHOP page

or (optional)

if You are LionTV server customer,

You go can to our Sponsors Website and head over to MEMBERS area and make a purchase there

USING DISCOUNTS THAT ONLY MEMBERS CAN !

 

8.

Delivery

Please wait while The IPTV Provider processes your order,

after which you will receive your line.

Thank you.

 

9.

ENJOY 100%


USA flag
Table of Content:

iOS

Some iOS apps are also available on Android, such as the GSE app or the IPTV Smarters app, and we’ll mention some of the great apps you can use on the iOS platform.

ExYU flag
Sadržaj strane:

iOS

Neke iOS aplikacije su takođe dostupne na Androidu, kao što su GSE aplikacija ili IPTV Smarters aplikacija, a spomenut ćemo neke od sjajnih aplikacija koje možete koristiti na iOS platformi.

What is Apple TV?

Apple TV is a powerful media device that is used for streaming media contents including the live stream. It supports HDMI port, equipped with an infrared-based remote control and can be connected to the Internet via WiFi. Besides, users can stream media content from AirPlay or iTune. You can install IPTV on Apple TV via "IP Television" App etc.

Šta je Apple TV?

Apple TV je moćan medijski uređaj koji se koristi za striming medijskih sadržaja uključujući i live stream. Podržava HDMI port, opremljen je infracrvenim daljinskim upravljačem i može se povezati na internet putem WiFi mreže. Osim toga, korisnici mogu streamati medijski sadržaj sa AirPlay-a ili iTunes-a. IPTV možete instalirati na Apple TV putem aplikacije "IP Television" itd.
Apple TV

There are four generation of Apple TV and the latest one, 4th generation, is most favored one. This device is also compatible with KODI media player and you can install IPTV channels on Kodi while using your Apple TV.

Postoje četiri generacije Apple TV-a, a najomiljenija je najnovija, 4-ta generacija. Ovaj uređaj je također kompatibilan sa KODI media playerom i možete instalirati IPTV kanale na Kodi dok koristite svoj Apple TV.
"AppleTV" & iOS
apps
Apple TV

GSE app on iOS
Features

GSE SMART IPTV is a complete user-defined advanced IPTV solution for your iOS device. With a built-in strong player that supports most formats, including M3U with options (M3U with options, meaning with EPG, etc.).


 • Local M3U playlists (user can upload via FTP and HTTP)
 • Remote playlists (user can add their HTTP playlists)
 • Safe playlist (No need to enter the full URL, just register an HTTP URL with a username, note that there is no need to provide a user email address)
 • Playlist manager (User can add their local playlists to the database and then edit, add, delete ...)
 • Export database playlist to M3U format (you can find and download the file for export via FTP, it can even be used as a beautification of M3U)
 • EPG in XMLTV format (allowed XML, zip, gzip formats)
 • EPG XMLTV formats can be imported from a local or also support a remote epg source.
 • The remote epg source can be updated regularly.
 • The playlist can be loaded via FTP or HTTP web interface
 • Faster and better intelligence M3U parser


Live IPTV support


✔ HTTP, HSL, M3U8, MMS, RTSP and more

✔ RTMP supports all options, including secure tokens

GSE SMART IPTV app logo
In this tutorial we will show you how to insert IPTV channels into your GSE IPTV application. Start by downloading the GSE SMART IPTV app from the apple store.
 • GSE SMART IPTV app

You can download this application via the link below:


https://itunes.apple.com/us/app/gse-smart-iptv/id1028734023?mt=8

Step 1: Start by downloading the GSE IPTV app from the App Store, and click the 3 lines in the upper left corner to open the main menu.

 • GSE SMART IPTV app - Step: 1

Step 2: Go to the Xtream Codes API and select to go to the next section.

 • GSE SMART IPTV app - Step: 2

Step 3: Click "+" in the upper right corner of the screen.

 • GSE SMART IPTV app - Step: 3
Step 4: Now you need to fill in the entries as instructed below:

Playlist name: You can place any name.
Server name: Here you must apply the server name provided by your IPTV distributor.
Username: Enter the username provided by your IPTV distributor.
Password: Enter the password provided by your IPTV distributor.

Where to find the username, password, and the server name?

You can find all these mentioned details inside your
M3U URL you got from us..
 • GSE SMART IPTV app - Step: 4
Step 5: Now select "Force update EPG".
 • GSE SMART IPTV app - Step: 5
Now your GSE app is ready for streaming IPTV channels on your iOS device.

You can find all these mentioned details in your M3U URL.

Example:

http://smartiptv.club:8080/ get.php? username=1234567890 &password= 9876543210&type=m3u_plus&output=ts

Where:

Server name:   http://smartiptv.club:8080
Username:       1234567890
Password:        9876543210

Note:
Do not attempt to use this information as a username and password. They are just an example!

GSE aplikacija na iOS-u
Značajke

GSE SMART IPTV je cjelovito korisničko definirano napredno IPTV rješenje za vaš iOS uređaj. S ugrađenim jakim playerom koji podržava većinu formata, uključujući M3U s opcijama (M3U with options, znači sa EPG itd).


 • Lokalne M3U playlist-e (korisnik može prenositi putem FTP-a i HTTP-a)
 • Udaljene playlist-e "remote playlist" (korisnik može dodati svoje HTTP playlist-e)
 • Sigurna lista za reprodukciju (Nema potrebe za upisivanjem cijelog URL-a, samo registrirajte HTTP URL s korisničkim imenom, imajte na umu da nema potrebe za davanjem korisničke e-adrese)
 • Menadžer plejlista (Korisnik može dodati svoje lokalne plejliste u bazu podataka, a zatim ih urediti, dodati, izbrisati ...)
 • Izvoz popisa za reprodukciju baze podataka u M3U format (datoteku za izvoz možete pronaći i preuzeti putem FTP-a, može se koristiti čak i kao uljepšavanje M3U)
 • EPG u XMLTV formatu (dozvoljeni XML, zip, gzip formati)
 • EPG XMLTV formati se mogu uvesti iz lokalnog ili također podržavati udaljeni epg izvor.
 • Udaljeni izvor epg može se redovno ažurirati.
 • Playlista može se učitati putem FTP ili HTTP web sučelja
 • Brži i bolji inteligencijski M3U parser

Podrška za IPTV uživo

 

✔ HTTP, HSL, M3U8, MMS, RTSP i još mnogo toga

✔ RTMP podržava sve opcije, uključujući sigurne tokene

GSE SMART IPTV app logo
U ovom uputstvu ćemo vam pokazati kako da ubacite IPTV kanale u svoju GSE IPTV aplikaciju. Započnite preuzimanjem aplikacije GSE SMART IPTV iz apple store.
 • GSE SMART IPTV app

Ovu aplikaciju možete preuzeti putem donjeg linka:


https://itunes.apple.com/us/app/gse-smart-iptv/id1028734023?mt=8

Korak 1: Započnite preuzimanjem aplikacije GSE IPTV iz App Store-a, a u gornjem lijevom kutu kliknite 3 linije da biste otvorili glavni meni.

 • GSE SMART IPTV app - Step: 1

Korak 2: Idite na "Xtream Codes API" i odaberite da biste prešli na sljedeći odjeljak.

 • GSE SMART IPTV app - Step: 2

Korak 3: Kliknite "+" u gornjem desnom uglu ekrana.

 • GSE SMART IPTV app - Step: 3
Korak 4: Sada morate popuniti unose prema sljedećim uputama:

Naziv liste za reprodukciju (
Playlist Name): Možete staviti bilo koje ime.
Ime servera (
Server Name): Ovdje morate primijeniti ime servera koje je dostavio vaš IPTV distributer.
Korisničko ime (
Username): Unesite korisničko ime vašeg distributera IPTV-a.
Lozinka (
Password): Unesite lozinku koju je dao vaš IPTV distributer.

Gdje pronaći korisničko ime, lozinku i ime servera?

Sve ove spomenute detalje možete pronaći u svom
M3U URL-u koji ste dobili od nas.
 • GSE SMART IPTV app - Step: 4
Korak 5: Sada odaberite: "Force update EPG"
 • GSE SMART IPTV app - Step: 5
Sada je vaša GSE aplikacija spremna za streaming IPTV kanala na vašem iOS uređaju

Sve ove spomenute detalje možete pronaći u svom M3U URL-u.

Naprimjer:

http://smartiptv.club:8080/ get.php? username=1234567890 &password= 9876543210&type=m3u_plus&output=ts

Gdje bi bilo:

Server name:   http://smartiptv.club:8080
Username:       1234567890
Password:        9876543210

Napomena:
Ne pokušavajte koristiti ove podatke kao username i password. Oni su samo primjer!

IP Television App

Features


The IP Television App allows you to stream universal channels, worldwide broadcasters and VOD on iPhone and iPad (and on Apple TV). Wherever you are! All you need is an internet connection!


With the IP Television App you can build or load all channels and playlists.

The IP Television App has an intuitive interface and allows you to easily manage and refresh your playlists.


IP Television enables you to stream Live TV channels and VOD-s on your iPhone and iPad (and on your Apple TV).

Wherever you are!

You just require an internet connection!

IP Television app

Comfortable and Handy


IP Television is very straightforward to utilize and gives several features.

- Inject numerous playlists and control them efficiently.

- Add channels in 4 separate forms.

- Apply the Electronic Program Guide or EPG.

- And many more...


You can build or upload all the channels and playlists with IP Television.

IP Television has an intuitive interface and enables you to simply control and refresh your playlists.


IP TELEVISION app FEATURES:


- Start and control your channel playlists.

- Utilize the menu bar to watch Video on Demand.

- Watch your desired channels.

- Arrange a channel list into sections.


You can download this app via the link below:


https://itunes.apple.com/us/app/ip-television-iptv-m3u/id884206090?mt=8

 

How to bring IPTV channels to IP Television App?

Step 1: Download IP Television App from the App Store.

Click the "+" icon at the top right corner to upload your playlist.

 • IP Television app Step 1.

Step 2: Select "Manual Load Channels".

 • IP Television app Step 2.

Step 3: Select Insert the name of your playlist and enter a name of your choice and then Insert URL and enter the complete address of your M3U playlist provided by your IPTV distributor and click on "Save".

 • IP Television app Step 3.

Now restart the Application and start watching Live TV...


"IP Television" aplikacija

Značajke

 

"IP Television" aplikacija omogućava vam streaming univerzalnih kanala, emitera širom svijeta i VOD na iPhoneu i iPadu (i na Apple TV-u). Gdje god da si! Samo vam je potrebna internetska veza!


Pomoću "IP Television" aplikacija možete izgraditi ili učitati sve kanale i plejliste.

"IP Television" aplikacija ima intuitivno sučelje i omogućava vam jednostavno upravljanje i osvježavanje vaših playlista.


"IP Television" aplikacija vam omogućava da strimujete Live TV (TV uživo) kanale i VOD na vašem iPhoneu i iPadu (i na vašem Apple TV-u).

Gdje god da se nalazite!

Potrebna vam je samo internet konekcija!

IP Television app

Udoban i praktičan


"IP Television" aplikacija je vrlo jednostavna za korištenje i nudi nekoliko funkcija.

- Ubacite brojne liste za reprodukciju i efikasno ih kontrolirajte.

- Dodajte kanale u 4 odvojena oblika.

- Primijenite elektronski programski vodič ili EPG.

- I još mnogo toga...


Možete napraviti ili otpremiti sve kanale i liste za reprodukciju pomoću "IP Television" aplikacije.

IP televizija ima intuitivan interfejs i omogućava vam da jednostavno kontrolišete i osvežavate svoje liste pesama.


Karakteristike "IP Television" aplikacije:


- Pokrenite i kontrolirajte svoje liste za reprodukciju kanala.

- Koristite traku menija za gledanje videa na zahtjev.

- Gledajte željene kanale.

- Rasporedite listu kanala u sekcije.


Aplikaciju možete skinuti klikom na donji link:


https://itunes.apple.com/us/app/ip-television-iptv-m3u/id884206090?mt=8

 

Kako strimati IPTV na "IP Television" aplikaciji?

Korak 1: Preuzmite aplikaciju "IP Television" iz App Store-a.

Kliknite na ikonu "+" u gornjem desnom uglu da otpremite svoju plejlistu.

 • IP Television app Step 1.

Korak 2: Odaberite "Manual Load Channels".

 • IP Television app Step 2.

Korak 3: Odaberite Insert the name of your playlist i unesite naziv po vašem izboru, a zatim Insert URL i unesite kompletnu adresu vaše M3U playliste koju vam je dostavio vaš IPTV distributer i kliknite na Save.

 • IP Television app Step 3.

Sada restartujte aplikaciju i počnite gledati uživo TV (Live TV)...* All instructions are for information only. ExYU IPTV Team is not responsible for their use or misinterpretation.
*Sva uputstva su informativnog karaktera. ExYU IPTV Team ne odgovara za njihovo korištenje ni pogrešno tumačenje istih.