IPTV Tutorials How TOs... Tutorial Videos... ALL for FREE By ExYU Team Freedom over censorship truth over narrative.

IPTV Tutorials How TOs... Tutorial Videos... ALL for FREE By ExYU Team Freedom over censorship truth over narrative.

IPTV tutorijale vam donosi:
ExYU Team
Nabavite BESPLATNI 24h IPTV test na sajtu našeg Sponsora!
Questions with answers and instructions for uninterrupted
viewing of IPTV channels

SmartTV
ANIMAL-Host LTD
Niste sigurni odakle da počnete?

1.
Uređaj za IPTV

Koji mi uređaj treba? Pratite ovaj Link:
Gledanje IPTV-a (hardver)

- ExYU Team vam
UVIJEK PREPORUČUJE MAG Linux Uređaje.

Nabavite svoj kod vašeg lokalnog trgovca.
Po mogućnosti Noviju verziju sa 4K Podrškom za najbolje i najjače rezultate.
a). Kompatibilni TV je potreban za 4K HDR video prikaz (4K HDR video playback).
b). TV ili kućno kino (home theatre) koje podržava Dolby Digital Plus™ je takođe potrebno za ovu opciju da potpuno funkcioniše.
2.
Softver - Program

OK. Uređaj već imam, ali koji je po vama najbolji:
SOFTVER?

3.
Uputstva za vaš uređaj

Za dodatna uputstva kako postaviti IPTV liniju na vaš Uređaj ili Softver,
idite u
Glavni Menu i kliknite na:
Instrukcije - Po uređajima
te potražite svoj Uređaj u listi.

4.
Lista kanala

Detaljnija lista kanala za svaki server koji naš Sponzor nudi možete pronaći na ovom linku:
Lista kanala
5.
Besplatan 24 test

Zatražite BESPLATNI 24H TEST prije kupovine.

6.
(Opciono)

REGISTRUJ SE
za
INSTANT 10% popusta na prvu kupnju,
te i do
30% na SVAKU sledeću obnovu!

NE PROPUSTI PRILIKU !
SAMO LionTV server!
7.
Kupovina

Napravite konačnu kupovinu na SHOP stranici našeg Sponzora
gdje su
ponude za SVE servere koje nude
ili (
opciono)
za kupce LionTV servera
idite u svoj MEMBERS area i tamo izvršite kupovinu
KORIŠTENJEM POPUSTA KOJI SAMO ČLANOVI MOGU !

8.
Isporuka

Molimo sačekajte oko 30min (24h max.) dok Vaš Provajder ne procesira narudžbu,
nakon čega ćete dobiti vašu liniju.
👍 👌

9.
UŽIVAJTE 100% ;-)

1.

Device for IPTV

What device do I need? Use this Link:

Gledanje IPTV-a (hardware)

 

- ExYU Team ALWAYS RECOMMENDS

MAG Linux Devices to you.

 

Get yours at your local retailer.

Preferably a newer version with 4K support for the best and strongest results.

a). A compatible TV is required for 4K HDR video playback.

b). A TV or home theater that supports Dolby Digital Plus™ is also required for this option to work fully.

2.

Softvare - program

OK. I have a device, but which one do you think is the best:

SOFTWARE.

 

3.

Instructions

For additional instructions on how to set up an IPTV line on your Device or Software,

go to Main Menu and click on:

Instrukcije - Po uređajima (Instructions - By device used)

and search for your Device in the list.

 

4.

Channel list

Check a detailed list of channels for each server our Sponsors offer on this link:

Channel List

5.

FREE 24H test

Request a FREE 24H TEST before purchasing.

 

6.

(Optional)

 REGISTER for an INSTANT 10% discount on your first purchase,

and up to 30% on EVERY next renewal!

 

DO NOT MISS THE OPPORTUNITY!

LionTV Server ONLY!

 

7.

Purchase

Make your final purchase on our Sponsors SHOP page

or (optional)

if You are LionTV server customer,

You go can to our Sponsors Website and head over to MEMBERS area and make a purchase there

USING DISCOUNTS THAT ONLY MEMBERS CAN !

 

8.

Delivery

Please wait while The IPTV Provider processes your order,

after which you will receive your line.

Thank you.

 

9.

ENJOY 100%


SIPTV

USA flag
Channels will not work on the SIPTV app,
but work in VLC Player. Why?
If you own a Tizen TV or webOS and have multicast streams, the HTTP to UDP function must be included in the application settings and in the router setup.

ExYU flag
Kanali neće raditi na aplikaciji SIPTV,
ali rade u VLC Playeru. Zašto?
Ako ste vlasnik Tizen televizora ili webOS-a i imate višestruke prijenose (multicast stream), funkcija HTTP na UDP (HTTP to UDP) mora biti uključena u postavkama aplikacija (application settings) i u postavkama rutera (Router Setup).

USA flag
IMPORTANT: Samsung Smart TV -
deactivating auto update
Samsung has removed the Smart IPTV app from its app store (SmartHub) which means you will no longer be able to install it. To prevent this, turn off the automatic installation of new software versions on your TV (auto update). In the following steps, we will explain how to do it:1. Go to Settings (German: Einstellungen) – lower left corner

2. Enter Support (German: Unterstützung)

3. Enter Software-Update

4. Change Auto Update (Automatisches Update) from ON to OFF (from EIN to AUS)

If you are late with turning off Auto Update and you no longer have the Smart IPTV application in the SmartHub (app store), follow the video instructions above to install the Smart IPTV application from a USB memory stick.

ExYU flag
BITNO: Samsung Smart TV - deaktiviranje auto update
Samsung je izbacio Smart IPTV aplikaciju iz svoje prodavnice aplikacija (SmartHub) što znači da više nećete moći da je instalirate. Kako bi ste to sprečili, isključite automatsko instaliranje novih verzija software-a na vašem TV-u (auto update). U sledećim koracima ćemo vam objasniti kako to da uradite:1. Uđite u Settings (nemački: Einstellungen) – donji levi ugao

2. Uđite u Support (nemački: Unterstützung)

3. Uđite u Software-Update

4. Auto Update (nemački: Automatisches Update) promenite sa ON na OFF (sa EIN na AUS)

Ukoliko ste zakasnili sa isključivanjem Auto Update-a i više nemate Smart IPTV aplikaciju u SmartHub-u (prodavnici aplikacija), pratite gornje video uputstvo kako biste instalirali Smart IPTV aplikaciju sa USB memorije.

USA flag
How to add IPTV channels to
SIPTV (Smart IPTV application)

App IS in my Play Store!

ExYU flag
Kako dodati IPTV kanale na
Smart TV
putem Smart IPTV aplikacije (SIPTV)

Aplikacija je u mom Play Store!

USA flag
Smart IPTV (SIPTV) for LG, Samsung, Android TV, Amazon Fire TV and MAG Android

App NOT in the Store!
Click for instructions:

👇 👇 👇
Step 1: Start by downloading the Smart IPTV app from the store.
Note: For starters, the app offers you a 7-day free trial. After the application expires, you can get it again through a microtransaction in the application or visit the website and buy a license.

Step 2: After opening the app you will see your Mac TV address.

Write it down to prepare for the next step.
 • How to add IPTV Channels to SIPTV (SmartTV)
Step 3: Open the playlist upload website by opening this URL https://siptv.eu/mylist/
Set your TV Mac address and M3U URL provided by your IPTV provider,
highlight "Keep Online" and click "Add Link".
It is better to add an M3U link and do not use a static M3U file, than use an M3U link,
to have all the new updates TV channels, VOD etc.
 • How to add IPTV Channels to SIPTV (SmartTV) 2
Step 4: After successfully transferring the playlist, restart the Smart IPTV application and the channels will be displayed.

Enjoy!
LG
SAMSUNG
Google TV, Android TV & Amazon FireTV
MAG Box
Playlist instructions:

👇 👇 👇
Playlist
SIPTV - Have more questions?

👇 👇 👇
FAQ

ExYU flag
Smart IPTV (SIPTV) for LG, Samsung, Android TV, Amazon Fire TV and MAG Android

App NIJE u Store!
Klik za instrukcije:

👇 👇 👇
Korak 1: Započnite preuzimanjem aplikacije Smart IPTV iz trgovine.
Napomena: Za početak, aplikacija vam nudi 7-dnevno besplatno probno razdoblje. Nakon isteka aplikacije, možete je ponovo dobiti putem mikrotransakcije u aplikaciji ili posjetiti web mjesto i kupiti licencu.

Korak 2
: Nakon otvaranja aplikacije vidjet ćete svoju TV Mac adresu.

Zapišite ga kako biste se pripremili za sljedeći korak.
 • How to add IPTV Channels to SIPTV (SmartTV)
Korak 3: Otvorite web stranicu za otpremanje popisa za reprodukciju otvaranjem ove URL adrese
https://siptv.eu/mylist/
Postavite svoju TV Mac adresu i M3U URL koji ste dobili od svog IPTV dobavljača,
označite "Keep Online" i pritisnite "Add Link".
Bolje je dodati M3U link i nemojte koristiti statičnu (skinutu/downloaded) datoteku M3U, nego koristite M3U link, da biste imali sva nova ažuriranja TV kanala, VOD itd..
 • How to add IPTV Channels to SIPTV (SmartTV) 2
Korak 4: Nakon uspješnog prijenosa popisa za reprodukciju, ponovo pokrenite aplikaciju Smart IPTV i kanali će se prikazati.

Uživajte!
LG
SAMSUNG
Google TV, Android TV & Amazon FireTV
MAG Box
Playlist instrukcije:

👇 👇 👇
Playlist
SIPTV - Imate još pitanja?

👇 👇 👇
FAQ

USA flag
Smart IPTV for Samsung TV -
Install from USB memory
*NEW* *2020*
IPTV is a service that delivers television channels via logical Internet Protocol (IP), instead of traditional methods such as satellite and cable television.

With the help of this app, no matter what brand of Smart TV you use, this app works on all smart TVs like LG, Samsung and Sony. You can play your IPTV streams on a smart TV.
This app also supports EPG as well as Picons and grouping. To have EPG, Picons and Channel groups, the M3U file or URL you upload to this application must be m3u with options.

Note: Samsung has discontinued use of the SIPTV app from the Samsung Apps Store.
But there is a solution to this too.
Since Samsung has banned the installation of the Smart IPTV application directly from the Application Store on the Smart TV, the ONLY options we have left is to install from the external memory, ie the USB Stick.


It is very important that every step of the following instructions is followed so that your Samsung Smart TV is able to install the application.
Click for instructions:

👇 👇 👇
A computer connected to the Internet
USB Stick
Instructions:
Smart IPTV for Samsung TV - Install from USB NEW 2020
Connect your USB Stick to the USB Port on your computer / laptop.
Smart IPTV for Samsung TV - PC Icon
Enter (double click This PC) This PC (In German Dieser PC)
 • Smart IPTV for Samsung TV - Step: 1
There you will find your USB Stick that you have pluged in..
 • Smart IPTV for Samsung TV - Step: 2
Right-click on it and select Format (in German: Formatieren)
 • Smart IPTV for Samsung TV - Step: 3
In the window that opens, under File system (in German Dateisystem), select exFAT ili FAT32 and click Start
 • Smart IPTV for Samsung TV - Step: 4
When you see a small window with this notification, it means that the formatting was successful. Click OK.

DOWNLOAD THE APPLICATION:

You can download the application directly from our website. Depending on the model of your TV, click on Tizen Widget or Orsay Widget. Newer Samsung TVs are mostly Tizen (since 2015), so you’ll probably need the Tizen Widget.

Download Tizen Widget

LINK

Download Orsay Widget

LINK

 • Smart IPTV for Samsung TV - Step: 6
If your computer asks you where you want to save the file, choose a place that you will easily find, e.g. Desktop. If your computer does not ask you where you want to save the file, it will be saved in Downloads.
 • Smart IPTV for Samsung TV - Step: 7
Open the place where the file is saved (Desktop or Downloads), look for the file you downloaded (siptv_tizen or siptv_orsay, depending on the version you downloaded), right-click on it and select Extract all.
 • Smart IPTV for Samsung TV - Step: 8
The following window will appear, click Extract.
 • Smart IPTV for Samsung TV - Step: 9
After extracting (unpacking) the file, another folder will appear which is named the same as the original one you unpacked. Open it and you will see another folder - userwidget. This is the folder we need to install the Smart IPTV application on the TV. Right-click it and select Copy (German Kopieren).
 • Smart IPTV for Samsung TV - Step: 10
After clicking Copy (Kopieren), go to This PC (Dieser PC) again and open (double-click) your USB Drive.
 • Smart IPTV for Samsung TV - Step: 11
When the USB drive opens, somewhere inside it, on a white blank surface, right-click and select Paste (in German Einfügen). The userwidget will now be copied inside your USB Drive.
You have successfully transferred the installation of Smart IPTV applications to the USB Stick.
You can now remove the USB Stick from your computer and plug it into the USB port on your Smart TV (on the back of the TV). When you connect the USB Stick to the TV, it will automatically install the application. If you already had the application activated before this installation, you can continue to use it without interruption, if you have now installed the application for the first time, you will have to pay 5.49 € for its activation.

ExYU flag
Smart IPTV za Samsung TV -
Instaliranje sa USB memorije *NOVO* *2020*
IPTV je usluga koja televizijske kanale isporučuje putem logičkog Internet protokola (IP), umjesto tradicionalnim metodama poput satelitskih i kablovskih televizija.

Uz pomoć ove aplikacije, bez obzira koju marku Smart TV-a koristite, ova aplikacija radi na svim pametnim televizorima kao što su LG, Samsung i Sony. Možete reproducirati svoje IPTV streams na pametnom televizoru.
Ova aplikacija također podržava EPG, kao i Picons i grupiranje. Da biste imali EPG, Picons i Channel grupe, M3U datoteku ili URL koji prenosite u ovu aplikaciju, mora biti m3u s opcijama.

Napomena: Samsung je prekinuo upotrebu aplikacije SIPTV iz trgovine Samsung Apps.
No i za ovo ima rješenje.
S obzirom da je Samsung zabranio instaliranje Smart IPTV aplikacije direktno iz Prodavnice aplikacija na Smart TV-u, jedina opcija koja nam preostaje je instaliranje sa sa eksterne memorije, odnosno USB Sticka.

Jako je bitno ispoštovani svaki korak sledećeg uputstva kako bi vaš Samsung Smart TV bio u mogućnosti da instalira aplikaciju.
Klik za instrukcije:

👇 👇 👇
Kompjuter koji je povezan na internet
USB Stick (USB Flash memorija)
Uputstvo:
Smart IPTV for Samsung TV - Install from USB NEW 2020
Povežite vaš USB Stick u USB Port na računaru / laptopu.
Smart IPTV for Samsung TV - PC Icon
Tu cete naci svoj USB Stick koji ste ukljucili.
 • Smart IPTV for Samsung TV - Step: 1
Tu ćete naći svoj USB Stick koji ste uključili.
 • Smart IPTV for Samsung TV - Step: 2
Kliknite desnim klikom miša na njega i izaberite Format (na nemačkom: Formatieren)
 • Smart IPTV for Samsung TV - Step: 3
U prozoru koji se otvori, pod opcijom File system (na nemačkom Dateisystem) izaberite exFAT ili FAT32 i kliknite Start.
 • Smart IPTV for Samsung TV - Step: 4
Kada budete videli mali prozorčić sa ovim obaveštenjem, znači da je formatiranje uspešno. Kliknite OK.

PREUZIMANJE APLIKACIJE:

Aplikaciju možete preuzeti direktno sa našeg sajta. U zavisnosti od modela Vašeg TV-a, kliknite na Tizen Widget ili Orsay Widget. Noviji Samsung televizori su uglavnom Tizen (od 2015), tako da ćete verovatno trebati Tizen Widget.

Download Tizen Widget

LINK

Download Orsay Widget

LINK

 • Smart IPTV for Samsung TV - Step: 6
Ukoliko vas vaš kompjuter pita gde želite da sačuvate fajl, izaberite neko mesto koje ćete lako naći, npr. Desktop. Ukoliko vas kompjuter ne pita gde želite da sačuvate fajl, on će biti sačuvan u Downloads.
 • Smart IPTV for Samsung TV - Step: 7
Otvorite mesto gde je fajl sačuvan (Desktop ili Downloads), potražite fajl koji ste skinuli (siptv_tizen ili siptv_orsay, u zavisnosti od verzije koju ste skinuli), kliknite desnim klikom na njega i izaberite Extract all.
 • Smart IPTV for Samsung TV - Step: 8
Pojaviće vam se sledeći prozor, kliknite Extract.
 • Smart IPTV for Samsung TV - Step: 9
Posle eksraktiranja (otpakivanja) fajla, pojaviće se još jedan folder koji se zove isto kao i originalni koji ste otpakovali. Otvorite ga i videćete u njemu još jedan folder- userwidget. To je folder koji nam je potrebnan za instalaciju Smart IPTV aplikacije na TV-u. Kliknite ga desnim klikom miša i izaberite Copy (nemački Kopieren).
 • Smart IPTV for Samsung TV - Step: 10
Posle klikanja Copy (Kopieren) idite opet u This PC (Dieser PC) i otvorite (dva puta kliknite) svoj USB Drive.
 • Smart IPTV for Samsung TV - Step: 11
Kada se USB pogon otvori, unutar njega, na praznoj površini, kliknite desni klik i odaberite Paste (na nemačkom Einfügen). Sada će se userwidget prekopirati unutar vašeg USB Drive-a.
Uspješno ste prebacili instalacijsku aplikaciju Smart IPTV na USB Stick.
USB Stick sada možete izvući sa svog računara i uključiti ga u priključak za USB na svom Smart TV-u (na poleđini TV-a). Kada priključite USB Stick na TV, automatski će se instalirati aplikacija. Ako ste pre ove instalacije već imali aktiviranu aplikaciju, ne možete je nastaviti koristiti, ako ste sada prvi put instalirali aplikaciju, morate platiti njenu aktivaciju 5,49 €.

podešavanje sa svim karakteristikama koje se mogu očekivati ​​od MAG-a i Stalker portala.* All instructions are for information only. ExYU IPTV Team is not responsible for their use or misinterpretation.
*Sva uputstva su informativnog karaktera. ExYU IPTV Team ne odgovara za njihovo korištenje ni pogrešno tumačenje istih.