IPTV Tutorials How TOs... Tutorial Videos... ALL for FREE By ExYU Team Freedom over censorship truth over narrative.

IPTV Tutorials How TOs... Tutorial Videos... ALL for FREE By ExYU Team Freedom over censorship truth over narrative.

IPTV tutorijale vam donosi:
ExYU Team
Nabavite BESPLATNI 24h IPTV test na sajtu našeg Sponsora!
Questions with answers and instructions for uninterrupted
viewing of IPTV channels

Windows PC & MAC
ANIMAL-Host LTD
Niste sigurni odakle da počnete?

1.
Uređaj za IPTV

Koji mi uređaj treba? Pratite ovaj Link:
Gledanje IPTV-a (hardver)

- ExYU Team vam
UVIJEK PREPORUČUJE MAG Linux Uređaje.

Nabavite svoj kod vašeg lokalnog trgovca.
Po mogućnosti Noviju verziju sa 4K Podrškom za najbolje i najjače rezultate.
a). Kompatibilni TV je potreban za 4K HDR video prikaz (4K HDR video playback).
b). TV ili kućno kino (home theatre) koje podržava Dolby Digital Plus™ je takođe potrebno za ovu opciju da potpuno funkcioniše.
2.
Softver - Program

OK. Uređaj već imam, ali koji je po vama najbolji:
SOFTVER?

3.
Uputstva za vaš uređaj

Za dodatna uputstva kako postaviti IPTV liniju na vaš Uređaj ili Softver,
idite u
Glavni Menu i kliknite na:
Instrukcije - Po uređajima
te potražite svoj Uređaj u listi.

4.
Lista kanala

Detaljnija lista kanala za svaki server koji naš Sponzor nudi možete pronaći na ovom linku:
Lista kanala
5.
Besplatan 24 test

Zatražite BESPLATNI 24H TEST prije kupovine.

6.
(Opciono)

REGISTRUJ SE
za
INSTANT 10% popusta na prvu kupnju,
te i do
30% na SVAKU sledeću obnovu!

NE PROPUSTI PRILIKU !
SAMO LionTV server!
7.
Kupovina

Napravite konačnu kupovinu na SHOP stranici našeg Sponzora
gdje su
ponude za SVE servere koje nude
ili (
opciono)
za kupce LionTV servera
idite u svoj MEMBERS area i tamo izvršite kupovinu
KORIŠTENJEM POPUSTA KOJI SAMO ČLANOVI MOGU !

8.
Isporuka

Molimo sačekajte oko 30min (24h max.) dok Vaš Provajder ne procesira narudžbu,
nakon čega ćete dobiti vašu liniju.
👍 👌

9.
UŽIVAJTE 100% ;-)

1.

Device for IPTV

What device do I need? Use this Link:

Gledanje IPTV-a (hardware)

 

- ExYU Team ALWAYS RECOMMENDS

MAG Linux Devices to you.

 

Get yours at your local retailer.

Preferably a newer version with 4K support for the best and strongest results.

a). A compatible TV is required for 4K HDR video playback.

b). A TV or home theater that supports Dolby Digital Plus™ is also required for this option to work fully.

2.

Softvare - program

OK. I have a device, but which one do you think is the best:

SOFTWARE.

 

3.

Instructions

For additional instructions on how to set up an IPTV line on your Device or Software,

go to Main Menu and click on:

Instrukcije - Po uređajima (Instructions - By device used)

and search for your Device in the list.

 

4.

Channel list

Check a detailed list of channels for each server our Sponsors offer on this link:

Channel List

5.

FREE 24H test

Request a FREE 24H TEST before purchasing.

 

6.

(Optional)

 REGISTER for an INSTANT 10% discount on your first purchase,

and up to 30% on EVERY next renewal!

 

DO NOT MISS THE OPPORTUNITY!

LionTV Server ONLY!

 

7.

Purchase

Make your final purchase on our Sponsors SHOP page

or (optional)

if You are LionTV server customer,

You go can to our Sponsors Website and head over to MEMBERS area and make a purchase there

USING DISCOUNTS THAT ONLY MEMBERS CAN !

 

8.

Delivery

Please wait while The IPTV Provider processes your order,

after which you will receive your line.

Thank you.

 

9.

ENJOY 100%Perfect Player - Windows
Use this free excellent IPTV player for Windows to enjoy your favorite digital content right on your PC. This advanced full-featured IPTV/Media player comes with efficient semi-transparent OSD and the option to control and manage to play in full screen.

Perfect Player Windows offers multilingual support ,including English, Spanish, Russian, Greek, Portuguese ,and Ukrainian language support. It offers a scalable OSD option where OSD menus and Videos render perfectly with any screen size and resolution.

This IPTV for Windows supports streaming m3u, XSPF, and EPG playlists without any hiccups.

Get it HERE
 • Perfect Player
Check the guide for Perfect Player - IPTV player for PC:

How to add IPTV channels to Perfect Player on PC?


Step 1: Start by clicking on Add Playlist button.

 • How to add IPTV channels to Perfect Player on PC - Step: 1

Step 2: Here you must paste your M3U Playlist URL which is provided via your IPTV distributor and click on OK

 • How to add IPTV channels to Perfect Player on PC - Step: 2

Step 3: Now click on the blue button which is pointed by the red arrow to bring the list of channels.

 • How to add IPTV channels to Perfect Player on PC - Step: 3

Step 4: Now your playlist is loaded and you can select the channel name and click on Play to begin streaming.

 • How to add IPTV channels to Perfect Player on PC - Step: 4

Perfect Player - Windows
Koristite ovaj besplatni odličan IPTV plejer za Windows da biste uživali u svom omiljenom digitalnom sadržaju direktno na računaru. Ovaj napredni IPTV/Medija plejer sa svim funkcijama dolazi sa efikasnim polutransparentnim ekranom na ekranu i opcijom kontrole i upravljanja reprodukcijom na celom ekranu.

Perfect Player Windows nudi višejezičnu podršku, uključujući podršku za engleski, španski, ruski, grčki, portugalski i ukrajinski jezik. Nudi skalabilnu OSD opciju gdje se OSD meniji i video zapisi savršeno prikazuju sa bilo kojom veličinom ekrana i rezolucijom.

Ovaj IPTV za Windows podržava streaming m3u, XSPF i EPG lista za reprodukciju bez ikakvih problema.

Download OVDJE
 • Perfect Player
Uputstvo za Perfect Player - IPTV player za PC:

Kako dodati IPTV kanale u Perfect Player na PC-u?


Korak 1: Počnite tako što ćete kliknuti na dugme „Add Playlist.

 • Kako dodati IPTV kanale u Perfect Player na PC-u - Korak: 1

Korak 2: Ovdje morate zalijepiti svoju "M3U Playlistu URL" koja je dostavljena putem vašeg IPTV distributera i kliknite na "OK"

 • Kako dodati IPTV kanale u Perfect Player na PC-u - Korak: 2

Korak 3: Sada kliknite na plavo dugme kojeg pokazuje crvena strelica da biste prikazali listu kanala.

 • Kako dodati IPTV kanale u Perfect Player na PC-u - Korak: 3

Korak 4: Sada je vaša lista za reprodukciju učitana i možete odabrati naziv kanala i kliknuti na "Play" za početak streaminga.

 • Kako dodati IPTV kanale u Perfect Player na PC-u - Korak: 4

VLC Player
(PC & Mac)
You can install VLC Player from the official site:

https://www.videolan.org/
WARNING !!
VLC player is NOT good for Large IPTV lists like for example: LionTV
.
If you want to run a larger IPTV list using VLC, you need to decrease the number of Countries in your Live TV section and AVOID adding VOD-s (Movies & Series) into your IPTV list.

In the following clip you will be able to see how the list is loaded in VLC Player:
VLC is one of the most commonly used applications for streaming IPTV channels. VLC media player is a free and open source, portable, multiplatform media player and streaming media server produced in the VideoLAN project. VLC is available for desktop operating systems and mobile platforms such as Android, iOS, Tizen, Windows 10 Mobile and Windows Phone.
In this tutorial we will show you how to record live programs on VLC. and in this guide we will show you how to set up IPTV channels via VLC on a computer. How to record live programs on VLC media player?

How to add IPTV channels to VLC

Download VLC media player from http://www.videolan.org and follow the steps and install VLC Media Player.
You can download it for different operating systems here:
http://www.videolan.org

Once you have downloaded and installed the VLC database on your operating system, you can begin the setup steps.

Step 1: When the application opens, click on "Media".

Step 2: Click on "Open network stream".

Step 3: Enter the M3U URL provided by your IPTV distributor and click "Play".

Step 4: Now that your playlist is loaded, press "CTRL + L" to open the playlist.

Here you can select or search for the desired channel and start watching live TV ...
VLC 3.0.12 and 3.0.13 automatic updater issue

A bug in the auto updater will prevent Windows users to automatically update

This is only relevant to Windows users
Please check THIS LINK

VLC Player
(PC & Mac)
VLC Player možete instalirati sa oficijelnog sajta:

https://www.videolan.org/
UPOZORENJE !!
VLC player NIJE dobar za velike IPTV liste kao što je npr.: LionTV.
Ako želite da pokrenete veću IPTV listu koristeći VLC, morate smanjiti broj Live TV zemalja na vašoj listi i IZBJEGAVATI dodavanje VOD-ova (filmova i serija) na vašu IPTV listu.

U sledećem klipu ćete moći da vidite kako se lista učitava u VLC Player:
VLC je jedna od najčešće korištenih aplikacija za streaming IPTV kanala. VLC media player je besplatni i otvoreni izvor, prijenosni, multiplatformni media player i streaming medijski server proizveden u projektu VideoLAN. VLC je dostupan za stolne operativne sisteme i mobilne platforme, kao što su Android, iOS, Tizen, Windows 10 Mobile i Windows Phone.
U ovom uputstvu ćemo vam pokazati kako snimati programe uživo na VLC-u. i u ovom vodiču ćemo vam pokazati kako postaviti IPTV kanale putem VLC-a na računaru. Kako snimiti programe uživo na VLC media player?

Kako dodati IPTV kanale u VLC

Preuzmite VLC media player sa http://www.videolan.org i slijedite korake i instalirajte VLC Media Player.
Možete ga preuzeti za različite operativne sisteme ovdje:
http://www.videolan.org

Nakon što preuzmete i instalirate VLC bazu na svoj operativni sistem, možete započeti korake postavljanja.

Korak 1: Kada se aplikacija otvori, pritisnite na „Media“.

Korak 2: Kliknite na "Open network stream".

Korak 3: Unesite M3U URL koji je dostavio vaš IPTV distributer i pritisnite "Play".

Korak 4: Sada je vaša lista za reprodukciju učitana, pritisnite kombinaciju između "CTRL + L" da biste otvorili listu za reprodukciju.

Ovdje možete odabrati ili potražiti željeni kanal i početi gledati TV uživo ...
Problem sa automatskim ažuriranjem VLC 3.0.12 i 3.0.13

Greška u programu za automatsko ažuriranje će spriječiti korisnike Windowsa da se automatski ažuriraju

Ovo je relevantno samo za Windows korisnike
Molimo provjerite OVAJ LINK

ProgDVB / ProgTV - Windows
ProgDVB/ProgTV is a universal IPTV app for Windows to watch digital TV content and listen to online radio channels. It is formed by two separate UI that work together to offer a seamless user experience.

It is designed meticulously for remote control (HTPC) and also offers an option to access functions with a mouse. It supports various digital content and data types. including Internet TV and radio content, IPTV, OTT Club, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, and more.

Some other significant features of this IPTV player for Windows include high-definition TV support, Mosaic fast channels preview, picture-in-picture support, 10 Bands equalizer, and more.

Get it HERE
 • ProgDVB/ProgTV
Check the guide for ProgTV - IPTV player for PC:

How to add IPTV channels to ProgTV app


Step 1: On the main menu of the application, select TV Sources and proceed to the next step.

 • How to add IPTV channels to ProgTV on PC - Step: 1

Step 2: Now select IPTV Client as depicted via a red arrow in the below picture.

 • How to add IPTV channels to ProgTV on PC - Step: 2

Step 3: Now you must enter your M3U URL in the Playlist section and insert your EPG URL in the Codepage section. What is M3U?

 • How to add IPTV channels to ProgTV on PC - Step: 3

Step 4: Now head back to the main menu and select Channel list and the channels you just added will appear.

 • How to add IPTV channels to ProgTV on PC - Step: 4

Please note, this application is also available on Windows phone and the installation procedure is exactly the same as we demonstrated in this article.

Features and functions of ProgTV app
 • Support of one or more M3U(M3U8), XSPF channel lists. Channel logos, guide, auto-updating.
 • Guide (EPG) in XMLTV and JTV formats support (include zip, gzip)
 • Internet TV and Radio. ITV format of lists (from ProgDVB)
 • Support of Katrina TV, Xtream-Codes IPTV panel
 • Torrent TV links in M3U or other links format.
 • DVB over IP.
 • SAT>IP.
 • The client of ProgDVB for receive channels from DVB device.

Functions:


 • TimeShift
 • Record.
 • Scheduler.
 • Subtitles.
 • Information about channel format.
 • The interface is optimized for the phone, a pad, and TV (include remote control using).
 • Support of more one channel list in same time.
 • Favorites list.
 • Per channel zoom and ratio settings.
 • Equalizer, AGC, Spectrum.
 • Folder for user logo of channels.

ProgDVB / ProgTV - Windows
ProgDVB/ProgTV je univerzalna IPTV aplikacija za Windows za gledanje digitalnog TV sadržaja i slušanje onlajn radio kanala. Formiran je od dva odvojena korisničkog sučelja koji rade zajedno kako bi ponudili besprijekorno korisničko iskustvo.

Pomno je dizajniran za daljinsko upravljanje (HTPC), a nudi i mogućnost pristupa funkcijama pomoću miša. Podržava različite digitalne sadržaje i tipove podataka. uključujući Internet TV i radio sadržaje, IPTV, OTT Club, DVB-S, DVB-S2, DVB-C i još mnogo toga.

Neke druge značajne karakteristike ovog IPTV plejera za Windows uključuju podršku za TV visoke definicije, brzi pregled kanala Mosaic, podršku za sliku u slici, ekvilajzer za 10 opsega i još mnogo toga.

Download OVDJE
 • ProgDVB/ProgTV
Uputstvo za ProgTV - IPTV player za PC:

Kako dodati IPTV kanale u aplikaciju ProgTV


Korak 1: U glavnom meniju aplikacije izaberite TV Sources i pređite na sledeći korak.

 • Kako dodati IPTV kanale u ProgTV na PC-u - Korak: 1

Korak 2: Sada odaberite IPTV Client kao što je prikazano crvenom strelicom na donjoj slici.

 • Kako dodati IPTV kanale u ProgTV na PC-u - Korak: 2

Korak 3: Sada morate unijeti svoj M3U URL u odjeljak Playlist i umetnuti svoj EPG URL u odjeljak Codepage. Šta je M3U?

 • Kako dodati IPTV kanale u ProgTV na PC-u - Korak: 3

Korak 4: Sada se vratite na glavni meni i odaberite Channel list i pojavit će se kanali koje ste upravo dodali.

 • How to add IPTV channels to ProgTV on PC - Step: 4

Imajte na umu da je ova aplikacija dostupna i na Windows telefonu i procedura instalacije je potpuno ista kao što smo pokazali u ovom članku.

Karakteristike i funkcije aplikacije ProgTV
 • Support of one or more M3U(M3U8), XSPF channel lists. Channel logos, guide, auto-updating.
 • Guide (EPG) in XMLTV and JTV formats support (include zip, gzip)
 • Internet TV and Radio. ITV format of lists (from ProgDVB)
 • Support of Katrina TV, Xtream-Codes IPTV panel
 • Torrent TV links in M3U or other links format.
 • DVB over IP.
 • SAT>IP.
 • The client of ProgDVB for receive channels from DVB device.

Functions:


 • TimeShift
 • Record.
 • Scheduler.
 • Subtitles.
 • Information about channel format.
 • The interface is optimized for the phone, a pad, and TV (include remote control using).
 • Support of more one channel list in same time.
 • Favorites list.
 • Per channel zoom and ratio settings.
 • Equalizer, AGC, Spectrum.
 • Folder for user logo of channels.


* All instructions are for information only. ExYU IPTV Team is not responsible for their use or misinterpretation.
*Sva uputstva su informativnog karaktera. ExYU IPTV Team ne odgovara za njihovo korištenje ni pogrešno tumačenje istih.