IPTV Tutorials How TOs... Tutorial Videos... ALL for FREE By ExYU Team Freedom over censorship truth over narrative.

IPTV Tutorials How TOs... Tutorial Videos... ALL for FREE By ExYU Team Freedom over censorship truth over narrative.

IPTV tutorijale vam donosi:
ExYU Team
Nabavite BESPLATNI 24h IPTV test na sajtu našeg Sponsora!
Questions with answers and instructions for uninterrupted
viewing of IPTV channels
FORMULER Box
ANIMAL-Host LTD
Niste sigurni odakle da počnete?

1.
Uređaj za IPTV

Koji mi uređaj treba? Pratite ovaj Link:
Gledanje IPTV-a (hardver)

- ExYU Team vam
UVIJEK PREPORUČUJE MAG Linux Uređaje.

Nabavite svoj kod vašeg lokalnog trgovca.
Po mogućnosti Noviju verziju sa 4K Podrškom za najbolje i najjače rezultate.
a). Kompatibilni TV je potreban za 4K HDR video prikaz (4K HDR video playback).
b). TV ili kućno kino (home theatre) koje podržava Dolby Digital Plus™ je takođe potrebno za ovu opciju da potpuno funkcioniše.
2.
Softver - Program

OK. Uređaj već imam, ali koji je po vama najbolji:
SOFTVER?

3.
Uputstva za vaš uređaj

Za dodatna uputstva kako postaviti IPTV liniju na vaš Uređaj ili Softver,
idite u
Glavni Menu i kliknite na:
Instrukcije - Po uređajima
te potražite svoj Uređaj u listi.

4.
Lista kanala

Detaljnija lista kanala za svaki server koji naš Sponzor nudi možete pronaći na ovom linku:
Lista kanala
5.
Besplatan 24 test

Zatražite BESPLATNI 24H TEST prije kupovine.

6.
(Opciono)

REGISTRUJ SE
za
INSTANT 10% popusta na prvu kupnju,
te i do
30% na SVAKU sledeću obnovu!

NE PROPUSTI PRILIKU !
SAMO LionTV server!
7.
Kupovina

Napravite konačnu kupovinu na SHOP stranici našeg Sponzora
gdje su
ponude za SVE servere koje nude
ili (
opciono)
za kupce LionTV servera
idite u svoj MEMBERS area i tamo izvršite kupovinu
KORIŠTENJEM POPUSTA KOJI SAMO ČLANOVI MOGU !

8.
Isporuka

Molimo sačekajte oko 30min (24h max.) dok Vaš Provajder ne procesira narudžbu,
nakon čega ćete dobiti vašu liniju.
👍 👌

9.
UŽIVAJTE 100% ;-)

1.

Device for IPTV

What device do I need? Use this Link:

Gledanje IPTV-a (hardware)

 

- ExYU Team ALWAYS RECOMMENDS

MAG Linux Devices to you.

 

Get yours at your local retailer.

Preferably a newer version with 4K support for the best and strongest results.

a). A compatible TV is required for 4K HDR video playback.

b). A TV or home theater that supports Dolby Digital Plus™ is also required for this option to work fully.

2.

Softvare - program

OK. I have a device, but which one do you think is the best:

SOFTWARE.

 

3.

Instructions

For additional instructions on how to set up an IPTV line on your Device or Software,

go to Main Menu and click on:

Instrukcije - Po uređajima (Instructions - By device used)

and search for your Device in the list.

 

4.

Channel list

Check a detailed list of channels for each server our Sponsors offer on this link:

Channel List

5.

FREE 24H test

Request a FREE 24H TEST before purchasing.

 

6.

(Optional)

 REGISTER for an INSTANT 10% discount on your first purchase,

and up to 30% on EVERY next renewal!

 

DO NOT MISS THE OPPORTUNITY!

LionTV Server ONLY!

 

7.

Purchase

Make your final purchase on our Sponsors SHOP page

or (optional)

if You are LionTV server customer,

You go can to our Sponsors Website and head over to MEMBERS area and make a purchase there

USING DISCOUNTS THAT ONLY MEMBERS CAN !

 

8.

Delivery

Please wait while The IPTV Provider processes your order,

after which you will receive your line.

Thank you.

 

9.

ENJOY 100%


USA flag
How to set IPTV on the Formuler box via MYTVOnline app?

In this tutorial we will show you how to insert IPTV channels on your FormulerZ via the MYTV Online app.


FormulerZ is the latest mix of IPTV receiver and Android media player. FormulerZ is based on Android, so it can play the latest versions of all available apps on your device.

 • FormulerZ BOX

FormulerZ boxes have both Mac and ID, you can find the MAC address in the device catalog or on the back of the box.


It's a number like this MAC: 00: 1E: B8: XX: XX: XX, to change and get a Box ID, you have to replace the first 6 digits and make it like this ID: 00: 1A: 79: XX: XX: XX.


ExYU flag
Kako postaviti IPTV na Formuler Box putem aplikacije MYTV Online?

U ovom uputstvu pokazat ćemo vam kako ubaciti IPTV kanale na svoj FormulerZ preko aplikacije MYTV Online app.


FormulerZ je najnovija mješavina IPTV prijemnika i Android media playera. FormulerZ je zasnovan na Androidu, tako da može reproducirati najnovije verzije svih dostupnih aplikacija na vašem uređaju.

 • FormulerZ BOX

Box-ovi FormulerZ imaju i Mac i ID, MAC adresu možete pronaći u katalogu uređaja ili na poleđini kutije.


To je broj poput ovog MAC: 00: 1E: B8: XX: XX: XX, da promijenite i dobijete Box ID, morate zamijeniti 6 prvih cifara i učiniti ga ovakvim ID: 00: 1A: 79: XX: XX: XX .


USA flag
MYTVOnline1 - How to insert IPTV channels
(MAG - Stalker Portal)
on your FormulerZ

📝Applicable models:     Mytvonline 1 Models

💡 Learn how to setup an MAG (Stalker) Portal URL in MYTVOnline1

This guide can be used for all Formuler Box models, including:

Formuler Z1 and Formuler Z7+.


Step 1: Start by downloading the MyTVOnline app from the Google Play Store, then open MYTV Online.

 • FormulerZ BOX - Step: 1

Step 2: Now click "Edit Service" and then click "Edit".


Note: Be sure to sign in with the correct ID address (do not use a MAC address).

Note that this mac address must be given to your IPTV provider.

Add the ID as a MAG and use the MAG portal.

 • FormulerZ BOX - Step: 2

Step 3: Enter "Service Nickname" (Example: IPTVHELPCENTER) and click "OK".

 • FormulerZ BOX - Step: 3

Step 4: Enter the IPTV server URL (STB MAG Emulator / Portal URL) provided by your IPTV provider and click "OK". You can request the portal URL from your IPTV service provider.

 • FormulerZ BOX - Step: 4

Step 5: Enter a username and password is NOT required. Unless the server is looking for it, but it shouldn't be.

 • FormulerZ BOX - Step: 5

Step 6: Click "OK" and go to the next step. Please note, this could take a while.

 • FormulerZ BOX - Step: 6

Step 7: The connection to the IPTV server (with your registered data) is in progress.

 • FormulerZ BOX - Step: 7

Step 8: Successful connection! Successful Connection! You will receive all channels associated with your account.

 • FormulerZ BOX - Step: 8

Now everything is ready and you can start watching live TV.


ExYU flag
MYTVOnline1 - Kako ubaciti IPTV kanale
(MAG - Stalker Portal)
na vaš FormulerZ

📝 Za modele:     Mytvonline 1 Modeli

💡 Naučite kako podesiti MAG (Stalker) Portal URL u MYTVOnline1 aplikaciju

Ovaj se vodič može koristiti za sve modele Formuler Box-ove, uključujući:

FormulerZ1 i Formuler Z7+.


Korak 1: Započnite preuzimanjem aplikacije MyTVOnline iz Google Play trgovine, a zatim otvorite MYTV Online.

 • FormulerZ BOX - Step: 1

Korak 2: Sada kliknite "Edit Service", a zatim kliknite "Edit".


Napomena: Obavezno se prijavite s pravom ID adresom (nemojte koristiti MAC adresu).

Imajte na umu da se ova mac adresa mora dati vašem IPTV dobavljaču.

Dodajte ID kao MAG i koristite MAG portal.

 • FormulerZ BOX - Step: 2

Korak 3: Unesite "Service Nickname" (Primjer: IPTVHELPCENTER) i kliknite na "OK".

 • FormulerZ BOX - Step: 3

Korak 4: Unesite URL IPTV servera (STB MAG Emulator / Portal URL) koji dobijete od svog IPTV dobavljača i kliknite na "OK". URL portala možete zatražiti od svog dobavljača usluge IPTV.

 • FormulerZ BOX - Step: 4

Korak 5: Unos korisničkog imena i lozinke NIJE potreban. Osim ako ga server ne traži, ali nebi trebalo.

 • FormulerZ BOX - Step: 5

Korak 6: Kliknite "OK" i prijeđite na sljedeći korak. Napominjemo, ovo bi moglo malo potrajati.

 • FormulerZ BOX - Step: 6

Korak 7: Povezivanje sa IPTV serverom (sa vašim registrovanim podacima) je u toku.

 • FormulerZ BOX - Step: 7

Korak 8: Uspješna veza! Successful Connection! Primat ćete sve kanale povezane s vašim računom.

 • FormulerZ BOX - Step: 8

Sada je sve spremno i možete početi gledati TV uživo.


USA flag

MYTVOnline1 - How to setup an

m3u Playlist URL

[Video Guide]

📝Applicable models:     Mytvonline 1 Models

💡 Learn how to setup an m3u Playlist URL in MYTVOnline2


ExYU flag

MYTVOnline1 - kako ubaciti

m3u Playlist URL

[Video vodič]

📝 Za modele:     Mytvonline 1 Modeli

💡 Naučite kako dodati/ubaciti m3u Playlist URL u MYTVOnline1 aplikaciju


USA flag

MYTVOnline2 - How to setup an

(MAG - Stalker Portal)

[Video Guide]

📝Applicable models:     Mytvonline 2 Models

💡 Learn how to setup an m3u Playlist URL in MYTVOnline2


ExYU flag

MYTVOnline2 - Kako podesiti Portal URL

(MAG - Stalker Portal)

[Video vodič]

📝 Za modele:     Mytvonline 2 Modeli

💡 Naučite kako podesiti MAG (Stalker) Portal URL u MYTVOnline2 aplikaciju


USA flag

MYTVOnline2 - How to setup an

m3u Playlist URL

[Video Guide]

📝Applicable models:     Mytvonline 2 Models

💡 Learn how to setup an m3u Playlist URL in MYTVOnline2


ExYU flag

MYTVOnline2 - kako ubaciti

m3u Playlist URL

[Video vodič]

📝 Za modele:     Mytvonline 2 Modeli

💡 Naučite kako dodati/ubaciti m3u Playlist URL u MYTVOnline2 aplikaciju


USA flag

MYTVOnline3 - How to setup an

(MAG - Stalker Portal)

[Video Guide]

📝Applicable models:     Mytvonline 3 Models

💡 Learn how to setup an m3u Playlist URL in MYTVOnline3


ExYU flag

MYTVOnline3 - Kako podesiti Portal URL

(MAG - Stalker Portal)

[Video vodič]

📝 Za modele:     Mytvonline 3 Modeli

💡 Naučite kako podesiti MAG (Stalker) Portal URL u MYTVOnline3 aplikaciju


USA flag

MYTVOnline3 - How to setup an

m3u Playlist URL

[Video Guide]

📝Applicable models:     Mytvonline 3 Models

💡 Learn how to setup an m3u Playlist URL in MYTVOnline3

MyTVOnline 3 is an app for streaming live TV and video-on-demand content on the Fomuler boxes. If you want to use MyTVOnline 3 with an M3U list, you can follow these steps to set it up:

 • Click the settings icon in the top right corner of the screen

 • Select "Users" and click "M3U List".

 • Click "Add M3U List" and add the URL of your M3U list in the text field

 • Click "Save" to add the M3U list.

 • Go back to the main menu and click "Live TV" to enter the list of live TV channels.

 • Select the desired channel from the list and click "Play" to start it.

We hope this guide helps you use MyTVOnline 3 with an M3U list and enjoy all your favorite TV shows and movies.


ExYU flag

MYTVOnline3 - kako ubaciti

m3u Playlist URL

[Video vodič]

📝 Za modele:     Mytvonline 3 Modeli

💡 Naučite kako dodati/ubaciti m3u Playlist URL u MYTVOnline3 aplikaciju

MyTVOnline 3 je aplikacija za streaming TV uživo i video na zahtjev sadržaja na Fomuler kutijama. Ako želite koristiti MyTVOnline 3 sa M3U listom, možete slijediti ove korake da biste ga postavili:

1. Kliknite na ikonu postavki (settings) u gornjem desnom uglu ekrana


2. Odaberite "Users" i kliknite na "M3u list".


3. Kliknite na "Add M3u list" i dodajte URL svoje M3U liste u tekstualno polje


4. Kliknite na "Save" da dodate M3U listu.


5. Vratite se na glavni meni i kliknite na "Live TV" da uđete u listu TV kanala uživo.


6. Odaberite željeni kanal sa liste i kliknite na "Play" da biste ga pokrenuli.


Nadamo se da će vam ovaj vodič pomoći da koristite MyTVOnline 3 sa M3U listom i uživate u svim svojim omiljenim TV emisijama i filmovima.


USA flag

Conclusion

That's it. MyTV Online is a great addition to Enigma2-based devices and goes great with Xtream PluginTV on your Enigma2 device.


ExYU flag

Zaključak

To je to. MyTV Online je sjajan dodatak uređajima zasnovanim na Enigma2 i izvrsno se slaže s Xtream PluginTV na vašem Enigma2 uređaju.* All instructions are for information only. ExYU IPTV Team is not responsible for their use or misinterpretation.
*Sva uputstva su informativnog karaktera. ExYU IPTV Team ne odgovara za njihovo korištenje ni pogrešno tumačenje istih.